Utskriftsdatum: 23 March 2017

Fritid

Fritiden är en stor del av människors liv. Alla skall erbjudas förutsättningar för en stimulerande fritid. Detta skall ske i samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Borgholm har ett rikt föreningsliv som vuxit fram genom framsynta och engagerade människors arbete. Den verksamhet som föreningar och organisationer bedriver är socialt fostrande, kulturellt och fysiskt utvecklande och har demokratiska värden.

Här kan du läsa årets sportlovsprogram


Skriv ut Senast uppdaterad: 14 februari 2017