Utskriftsdatum: 23 October 2017

Fritidshem

Fritidshem (6-12 år), förskola och pedagogisk omsorg övergår till fritidshem två veckor före höstterminens start. Fritidshem är en verksamhet före och efter skoltid samt under lov och studiedagar för de  barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar (ej föräldralediga eller arbetssökande).

Fritidshemmets pedagogiska läroplan ligger till grund för verksamheten.

Avgift enligt taxa. Under skolterminens lovdagar kan skolans barn som inte är inskrivna i fritidshem erhålla plats mot en avgift av 100 kr per bokad dag och som ska bokas i förväg.

Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Upplysning om verksamheten får man hos respektive expedition. Där ansöker man även om plats.

Anmälan och förfrågan
För boende i Böda, Högby, Källa, Persnäs och Föra
Kontaktperson: Agneta Petersson, Åkerboskolan, 380 74 Löttorp,
tel 0485-881 51.
e-post: agneta.petersson@borgholm.se

För boende i Alböke, Löt, Egby, Köping, Borgholm och Räpplinge
Kontaktperson: Helene Zackrisson, Viktoriaskolan, Box 500, 387 01 Borgholm, tel 0485-886 65
e-post: helene.zackrisson@borgholm.se

För boende i Bredsättra, Gärdslösa, Högsrum, Långlöt och Runsten
Kontaktperson: Carita Bäck, Rälla skola, Idrottsvägen 1, 387 92 Borgholm, tel 0485-886 90.
e-post: carita.back@borgholm.se