Utskriftsdatum: 26 June 2017

Fyrtornets förskola

Fyrtornets förskola ligger i en skogsdunge vid äldreboendet Ekbacka. Här har vi tillfällen för möten mellan gammal och ung.

Förskolan bedriver en allsidig pedagogisk verksamhet utifrån Lpfö 98 reviderad 2010. Vi vill att barnen får möjlighet att utvecklas och lära sig utifrån sina egna förutsättningar med oss vuxna som förebilder.

Vi arbetar med natur som tema. Ht-16 lär vi oss (barn födda 2011) om allemansrätten, återvinning och hur vi är rädda om vår miljö.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation följer pedagogerna tillsammans med barnen barngruppens utveckling. Detta arbetssätt utmanar både pedagogernas, barngruppernas och det enskilda barnets utveckling.

Via ”Kompissolen” arbetar vi aktivt med att stärka varje barns självkänsla och empatiska förmåga. Vi vill skapa trygga och självständiga barn.