Utskriftsdatum: 20 September 2017

Granskningsrapporter

Nedan finns de senast genomförda granskningarna som utförts av PwC efter beställning från kommunens förtroendevalda revisorer. Kommunrevisorerna genomför löpande granskningar av kommunens verksamheter. Granskningsrapporterna följs av ett missiv där det framgår vad revisorerna vill att nämnden ska åtgärda. Respektive nämnd redovisar planerade åtgärder till revisorerna.

Är du intresserad av äldre granskningsrapporter är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Granskningsrapporter
 Rapport – lekmannarevision Borgholm Energi AB intern kontroll
 Rapport – Borgholm Hamnverksamhet
 Rapport – Kallelser och protokoll Borgholm
 Rapport – materiella anläggningstillgångar Borgholm
 Rapport – årsredovisning 2015
 Rapport – uppföljning av IT-granskning 2013
 Rapport – Kvalitet i äldreomsorg
Rapport – utbildningsnämndens ledning och uppföljning av verksamheten
Rapport – Borgholm delårsrapport 2016
Granskning – flyktingverksamheten