Utskriftsdatum: 21 November 2017

Gymnasieskola

Gymnasieundervisning och kommunal vuxenutbildning handhas av Kalmarsunds gymnasieförbund. I gymnasieförbundet ingår förutom Borgholms kommun även Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner.

De allra flesta gymnasieprogrammen finns i Kalmar, dit en stor andel av kommunens elever har möjlighet att resa dagligen. Gymnasieförbundet organiserar också särvux och svenska för invandrare (sfi).

Gymnasieförbundets skolor

Ölands gymnasium

Gymnasiets Hotell- och Restaurangutbildning sker i samarbete med Halltorps Gästgiveri och Ölands Krögarförening vilket garanterar en förstklassig utbildning knuten direkt till branschen.

Ölands Gymnasium kännetecknas av en profilering mot öländsk kultur och näringsliv.