Utskriftsdatum: 23 March 2017

Projekt

Borgholms kommun ligger med sitt energi-, klimat- och miljöarbete i framkant både inom och utom Sverige. Då vi alltid jobbar mot ständig förbättring försöker vi hela tiden delta i nationella och internationella projekt för att utveckla vårt arbete. Alla projekt är en del i arbetet mot en hållbar utveckling för kommunen. Du kan läsa mer om projekten under mer information.


Skriv ut Senast uppdaterad: 01 november 2016
  • Projekt

    Lyssna Borgholms kommun ligger med sitt energi-, k...