Utskriftsdatum: 22 February 2017

Utredning av hamnarna

Borgholms kommun äger sju hamnar från Nabbelund i norr till Stora Rör i söder. Borgholm Energi ansvarar för gästhamnarna i Nabbelund, Byxelkrok, Böda, Sandvik, Kårehamn samt delvis Borgholm.  Stora Rör och småbåtshamnen i Borgholm är utarrenderade till båtklubbar. Källa hamn är i privat ägo. Husbilsverksamheten i flera hamnar är utarrenderad i olika former.

Det finns behov av en översyn av verksamheten i hamnarna och hur den skulle kunna utvecklas, där faktorer som driftsformer, underhållsbehov och ekonomiska ställningstaganden kan utredas. Borgholm Energi har fått i uppdrag att ta fram en utredning och förslag till åtgärder.

Förstudien ska i maj 2017 presentera ett förslag till styrelsen för Borgholm Energi på en strategi för hamnarna avseende investeringar, mål, driftsformer och organisation. I styrgruppen ingår ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg, kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic, samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Bohlin (FÖL), Borgholm Energis andre vice ordförande Tomas Lind (FÖL) och servicechef Hans Johannesson. Projektledare är Torbjörn Cederholm.

Hamnen i Byxelkrok

Hamnen i Byxelkrok

 

 

 


Skriv ut Senast uppdaterad: 01 december 2016