Utskriftsdatum: 27 May 2018

Index A-Ö

113 13
2018-01-17 Vattenläcka i Långlöt
Administrativa enheten
Adoption
Aktuella detaljplaner
Aktuellt
Aktuellt
Akupunktur
Akupunktur, bassäng, solarium mm
Alkoholservering, folköl och tobaksförsäljning
Allemansrätten
Allmän förskola
Allmän information
Allt du behöver veta för att feriearbeta i Borgholms kommun
Alternativ
Alternativ 1 – Som idag
Alternativ 2 – Utökat samarbete
Alternativ 3 – Kommunsammanläggning
Alternativ till våld i Södra Kalmar län, ATV
Anhörigstöd
Anmälan eller tillstånd
Anmälan lovaktiviteter 2018
Anmälan och tillstånd
Anmälningar och tillstånd
Anmälnings- och tillståndspliktiga företag
Anmälningsplikt
Anslagstavla
Ansökan om insatser enligt LSS
Ansökan om serveringstillstånd
Ansökningstider
Användning av avfall för anläggningsändamål
Arbeta som vikarie
Arbetslag
Arbetsmarknad
Arbetsmarknadsavdelningen
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Arbetspraktik
Arrende
Arrenden
Att lämna anbud
Att söka planbesked
Attefallsåtgärder
Automatspel
Avfall
Avfallsguide för verksamhetsavfall
Avfallshantering
Avfallshantering och återvinning
Avgift
Avgift för hälsoskyddstillsyn
Avgifter
Avgifter för livsmedelskontroll
Avlopp
Avloppsvatten som resurs
Avlösarservice i hemmet
Badanläggningar
Badhus
Badplatser
Badvatten
Baltic Seven Islands
Barn och utbildning - blanketter
Barnahus
Barnets namn
Barnomsorg
Bassängbad
Begravningsombud
Behovs- och miljöbedömningar
Bekämpningsmedel
Bemanningsenheten
Beredningar
Bestämmelser om ledighet
Bibliotek i Borgholms kommun
Bidrag till föreningsägda bygdegårdar
Bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar
Bidrag till projekt/bidrag till nämndens förfogande
Bidragsregler
Bildarkiv
Bio/Film
Björkviken, Köpingsvik
Blanketter
BLANKETTER
Blå gården
Bo i vattenskyddsområde
Boendestödsteamet
Borgerlig vigsel
Borgholm
Borgholm-Köpingsvik
Borgholms badhus
Borgholms koloniträdgård
Borgholms kommuns policy för träd på kommunens mark
Borgholms slott
Bostad i Borgholms kommun
Bostad med särskild service
Bostadsanpassning
Bostäder för nyanlända
Bostäder för äldre
Bowlinghall
Bransch- och frukostmöten
Budget- och skuldrådgivning
Bygdegårdar
Bygga nytt
Bygglov
Bygglovstaxa
Byggplaner 2014 (test)
Case Manager
Cisterner
Cykel- och vandringsleder
Cykla på Öland
Daglig verksamhet
Dagverksamhet för demenssjuka
Demensteam
Deponi
Detaljplan för del av Halltorp 1:10 "Hotellet"
Detaljplan för del av Kolstad 4:67 - Har vunnit Laga kraft
Detaljplan för Halltorp 1:10 och 1:21 "Puttern"
Detaljplan för Kyrketorp 1:14 m.fl.
Detaljplan för Nydala
Detaljplan för Oden 8
Detaljplan för Resedan 8
Detaljplan för Resedan 8 m fl
Detaljplan för Sandwedgen
Detaljplan för Solberga 3:1 m.fl.
Detaljplan för Solberga 5:19 m.fl. Köpinggården
Detaljplan för Stora Rör 2:1 - samråd
Detaljplanering
Dialog och synpunkter - påverka din kommun!
Din folkbokföring har betydelse
Ditt brandskydd
Djupviksområdet
Djur och skadedjur
Djurhållning i tätbebyggt/planlagt område
Dricksvatten
Dricksvatten
Driftbidrag
Du kan påverka
Döda djur
E-commerce
E-tjänster
Edwise
Egenkontroll
eHälsonätet
Ekbacka
Ekonomi
Ekonomiavdelningen
Elavtal
Eldning
Elevhälsa
Elevhälsans medicinska insats (EMI)
Elnätet och avtal
En entreprenör kan hjälpa dig med din ansökan
Energi klimat & transport
Energiåtgärder i kommunens fastigheter
Enkät om livsmedelskontroll
Ensamkommande flyktingbarn
Ett ärendes gång
EU:s fonder och program
Faderskap
Familjehem
Familjerådgivning
Familjerätt
Fastighetsplaner
Fastighetsägarens ansvar och egenkontroll
Fastighetsägares ansvar för inventering och sanering
Februarivägens dagliga verksamhet
Felanmälan
Fiber och bredband
Filialer
Fixartjänst för äldre/Seniorservice
Fjärrvärme i Borgholm och Löttorp
Fladdermöss
Flyktingmottagning A-Ö
Flytta hit och upplev vardagen i paradiset
Folkhälsa
Fotvård
Fristående förskola
Fritid
Fritidsgårdar
Fritidshem
Frågor och svar
Fukt och mögel
Funktionshinderrådet i Borgholms kommun
Funktionshinderrådets protokoll 2014
Fyrtornet, Borgholm
Färdtjänst/Riksfärdtjänst
Förbud inom vattenskyddsområde
Fördjupning av översiktsplanen för Byxelkrok området är färdig
Fördjupningar av översiktsplanen
Förebyggande teamet
Föreningar & studieförbund
Föreningsbidrag
Föreningsservice
Författningssamling
Förskola
Förskoleklass
Förskolor
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Försäljning och servering av öl klass II
Försök med rödalger som gödselmedel
Försörjningsstöd
Föräldrastöd
Gator och vägar
Gator, parker och hamnar
Genomfört: Aquabest - hållbart vattenbruk
Genomfört: Båtlatrinstationer i Kalmar och på Öland
Genomfört: Kolla din brunn
Genomfört: LOVA Samhällsnära våtmarker
Genomfört: LOVA Släk – Lyft näringen från havet
Genomfört: LOVA Våtmarker i Borgholms kommun
Genomfört: Löttorps vattenskyddsområde
Genomfört: Projekt Pelnabrobäckens avrinningsområde
Genomfört: Små bra avlopp
Geoenergi
Giftinformation
God man
Google Translate
Grafisk profil
Granskningsrapporter
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola
Gymnastiksalar
Går'n
Gärdslösa förskola
Gärdslösa skola
Gödselhantering
Hamnar
Hantering av döda djur i lantbruket
Hasselbacken, Köpingsvik
Hej och välkommen till kommunalrådets sida.
Hemsjukvård
Hemsändningsservice
Hemtjänst
Hornsjön
Hudvård och nagelskulptering
Hur får jag fiber till min fastighet?
Hur går det med fiberutbyggnaden i mitt område?
Hur man överklagar ett kommunalt beslut
Hygien inom barnomsorg
Hygienisk verksamhet
Hållbarhet
Hårvård/frisör
Hälso- och sjukvårdsverksamheten
Hälsoskydd
Hälsoskydd
Hälsoskyddsprojekt
Hörselpedagog
Idrottsanläggningar
Idrottsplatser
Idrottsturism
Index A-Ö
Individ- och familjeomsorg
Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Information till turister
Inkomna medborgarförslag
Inkomna medborgarförslag
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö
Inomhustemperatur
Installera eldstad
Integration
Intresseanmälan vikarier
Inventering av enskilda avlopp
IT på Slottsskolan
IT-avdelningen
IT-pedagog
Jobba hos oss
Kallbadhuset i Borgholm
Kallelser
Kallelser
Katter och tillsyn
Klagomål
Klagomål hälsoskydd
Klimatsmart turism
Klockargården, Löt
Kolla din brunn
Kommun & politik
Kommunal anslagstavla
Kommunal service
Kommunala Pensionärsrådet, KPR
Kommunalt vatten och avlopp
Kommunarkiv
Kommunarkiv
Kommunens arbete
Kommunens organisation
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige 2013
Kommunfullmäktiges arbetsgång
Kommunfullmäktiges protokoll 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 2014
Kommunikationskanaler
Kommunkarta
Kommunledningskontor
Kommunledningsstab
Kommunrehab Borgholm
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen och kommunledningskontor
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts protokoll 2014
Kommunstyrelsens protokoll 2012
Kommunstyrelsens protokoll 2013
Kommunstyrelsens protokoll 2014
Kompostering
KomVux
Konstgräsplaner
Konsumentvägledning
Kontaktperson
Kontrollansvarig (KA)
Kontrollantinstruktioner
Korttid
Korttidsvistelse
Kost och städ
Krisinformation
Kråkbacken, Södvik
Kultur
Kultur & fritid
Kultur och fritid i Borgholms kommun
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2012
Kultur- och hembygdsföreningar
Kulturlänkar
Kulturpris
Kulturprogrambidrag
Kulturprojektbidrag
Kulturskola
Kulturskolans personal
Kulturverksamhetsbidrag
Kurator
Kvalitetsenheten Q
Köldmedium
Köpings skola, Köpingsvik
Laddstolpar för elbilar
Lagar och förordningar
Lantbruk
Latrinkompostering
Lediga lokaler och tomter
Lediga tjänster
Lediga tjänster
Lediga tomter
Ledsagarservice
Leverantörsfakturor
Livsmedel
Livsmedelsinformation och märkning
Livsmedelskontroll
Livsmedelsverksamhet
Lokala ordningsföreskrifter
Lokala projekt
Lokala trafikföreskrifter
Lokaler
Lokaler
Lokalhyresbidrag
Lokalt aktivitetsstöd
Lotsen
Lotteriförsäljning Borgholms torg
Lotteritillstånd
LOV - Valfrihet inom hemtjänst
Lämna din synpunkt
Lämna synpunkter
Lärcentrum i Borgholm
Läsårstider
Lättlästa sidor
Löttorp
Löttorp
Löttorp - daglig verksamhet
Löttorps tätort med nära omgivningar
Mandatfördelningen
Massage, naprapati, sjukgymnast m.m.
Matförgiftning
Matsedlar
Medborgardialog
Medborgarförslag
Medlingsverksamhet
Metodik
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljöbilar och tankställen i kommunen
Miljömålen
Miljöprojekt
Miljöskydd
Miljötillsyn
Miljötillsyn på företag
Miljötillsyn på Lantbruk
Misstänkt matförgiftning
Mottagning och etablering
Möten och protokoll
Mötestider
Natur
Natura 2000
Naturreservat
Naturskydd
Naturvårdsprojekt
Nedskräpning
Notarius publicus och kundombudsman för Bixia
Ny adress
Ny i Sverige
Nyhetsarkiv
Nämnder och förvaltningar
När behövs bygglov?
När behövs en anmälan?
När behövs inte bygglov?
När behövs strandskyddsdispens?
När krävs serveringstillstånd?
Näringsliv
Näringslivsinformation
Näringslivsprojekt
Näringslivsråd
Närtrafik - en flexibel kollektivtrafik för alla
Närtrafik/Servicelinje - ett komplement till de vanliga busslinjerna.
Obekväm arbetstid
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Offentlig plats - uteserveringar
Offentliga lokaler/Hygienlokaler
Offentlighetsprincipen
Om ett barn far illa
Om oss
Om socialförvaltningen
Om webbplatsen
Omsorg om funktionsnedsatta
Orm
Ormar
Ormar
Parkering
Parkeringstillstånd för funktionsnedsatta
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
PCB
Pedagogisk omsorg
Pensionärsrådet
Pensionärsrådets protokoll 2013
Pensionärsrådets protokoll 2014
Personalavdelningen
Personalförmåner
Personlig assistans
Personligt ombud
Piercing
Polistillstånd - bryttider för ansökningar 2017/2018
Politik
Politisk ledning - nämnder och styrelser
Politiska råd
Pontibus
POSOM-gruppen
Press och information
Pressmeddelanden
Pressmeddelanden
Producentansvarsavfall
Projekt
Projekt Pelnabrobäckens avrinningsområde
Protokoll
Protokoll 2009
Protokoll 2011
Protokoll 2012
Protokoll 2013
Protokoll 2014
Protokoll 2015
Protokoll 2016
Protokoll 2017
Protokoll 2018
Provtagningsprogram för kanaler
Psykiatriteam
Psykolog
Pågående: Kust- och havsplanering – KOMPIS
Pågående: LOVA kväve och fosfor i tre delavrinningsområden
Radon
Radon i Borgholms Kommun
Regional matkultur
Registrering/Godkännande
Regler för parkeringstillstånd till rörelsehindrade
Regler för parkeringstillstånd till rörelsehindrade
Renhållningsordning
Resursteam
Rida i naturen
Riktlinjer för Vägbelysning - Gatubelysning
Runstens förskola
Räddningstjänsten
Rälla
Rälla förskola
Rälla skola
Rälla, Stora Rör och Ekerum
Rättsligt meddelande
Rödhaken, Borgholm
Samarbetssamtal
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2014
Samhällsplanering
Samordning av insatser för asylsökande och nyanlända
Samråd för ändring av detaljplan för Halltorp 1:10 ”Träklubban”
Sandhorvan, Böda
Sitemap
Skadeinsekter, smågnagare och bin
Skogsbrynet, Borgholm
Skolbibliotek
Skoldatatek
Skolor och utbildning
Skolor, förskolor och fritidshem
Skrivschema
Slamdispens för enskilt avlopp
Slottsgården
Slottsskolan, Borgholm
Smilegov - smart multilevel governance
Sniglar
Snöröjning
Socialförvaltningen
Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämndens protokoll
Socialnämndens protokoll 2013
Socialnämndens protokoll 2014
Socialpsykiatri
Societetsbryggan
Solarier
Soldalen
Solstrålen, Borgholm, fristående
Solvändan, Löttorp
Sommarjobb i kommunen
Spartips
Specialpedagog
Specialpedagog - tal och kommunikation
Sporthallar
Staket, plank och murar
Stallar
Starta eget - utveckla
Starta en ny livsmedelsverksamhet
Statens vilt / Kronans villebråd
Strandbad
Strandskydd
Strömavbrott
Strömgården
Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Stöd till funktionsnedsatta
Stöd till missbrukare
Störande fåglar
Syn- och hörselinstruktör
Så styrs kommunen
Sälar
Sällskapsdjur
Särskilt boende - Äldreboende
Tack för din synpunkt
Tandvård vid sjukdom och funktionshinder
Taxor för samhällsbyggnad
Taxor och avgifter
Teknisk service
Teknisk service (BEAB)
Teletal
Tennishall
Test
test
testplattform
Tidig integration
Tidplan
Tillfällig vistelse
Tillfälliga boenden
Tillstånd enligt miljöbalken
Tillsyn av enskilda avlopp
Tillsyn hälsoskydd
Tips vid sortering
Tobaks- och folkölsförsäljning
Trafik och infrastruktur
Translate
Transport av avfall
Transporter
Trygghetslarm
Träd
Trädpolicy
Trädvårdsplan i Borgholms kommun
Träffpunkten PRIO
Träffpunkter
Turism
Umgänge
Undersökning av ekologin i östra Ölands kustvattenområde
Ungt kulturbidrag
Upphandlingar - Borgholms kommun
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsnämnd
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens protokoll
Utbildningsnämndens protokoll 2013
Utbildningsnämndens protokoll 2014
Utredning av hamnarna
Utveckling av e-tjänster
VA-plan
Vad behövs till ansökan?
Vad får du göra med din sjöbod?
Vad gör kommunen?
Vad kostar det att gå till doktorn
Vad krävs för att få servera alkohol?
Vad är en primärkarta?
Var ska barnet bo
Varför ska jag skaffa fiber?
Vart vänder jag mig?
Vart vänder jag mig?
Varumärkesprojekt Rälla
Vatten
Vatten och avlopp
Vattenprojekt
Vattenprojekt
Vattenskyddsområde
Vattensmart
Vattentemperatur
Vem bestämmer i kommunen?
Vem har rätt till nödvändig tandvård?
Vem kan söka EU-pengar?
Ventilation
Verksamheter
Verksamhetsavfall
Vi som arbetar på förvaltningen
Vi söker kontaktperson/avlösare/ledsagare
Viktoriaskolan, Borgholm
Vindkraft
Vindkraft
Vindkraftsplan
Vindkraftsplan
Vision av Öland 2015 och Översiktsplan 2002
Vision och kärnvärden
Vårdnad
Våtmarksprojekt Hörninge Mosse
Vägbelysning - Gatubelysning
Vägbidrag
Välkommen till Borgholms kommuns officiella hemsida
Vänorter- Internationellt arbete
VÄRDEGRUND
Värdighetsgarantier
Värdighetsgarantier
Webbkamera - Väder - Gästbok
Webbsändningar
Åkerbobadet i Löttorp
Åkerbohemmet
Åkerboskolan, Löttorp
Återvinning och avfall
Äldreomsorg
Äldreomsorg
Ändring av detaljplan för del av Halltorp 1:7 och 1:10 "Sandwedgen"- Har vunnit laga kraft
Öland en kommun?
Ölands Kommunalförbund
Ölands kommunalförbund
Ölands vattenråd
Öppen förskola
Öppettider på biblioteket
Överförmyndare
Översiktsplaneprocessen
Översiktsplanering
Övriga kommunala råd
Övriga kommunala råd
Övriga kommunala råd
Övriga kommunala råd
Övriga sällskapsdjur