Utskriftsdatum: 23 October 2017

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen arbetar med råd, stöd och hjälp inom ekonomiska och sociala frågor.

Vid akut situation efter ordinarie arbetstid och under helger hänvisas till Polisens kontaktcentra tel 114 14 (vid larm 112) eller till socialnämndens ordförande Gunilla Johansson, tel 0485-880 09.

Enhetschef för Individ- och familjeomsorg
Camilla Areskog, tel 0485-884 21
e-post: camilla.areskog@borgholm.se

Besöksadress: Badhusgatan 23 A.
Postadress: Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.
Tel: 0485-880 85
E-post: socialnamnden@borgholm.se