Utskriftsdatum: 19 January 2018

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen arbetar med råd, stöd och hjälp inom ekonomiska och sociala frågor.

Vid akut situation efter ordinarie arbetstid och under helger hänvisas till Polisens kontaktcentra tel 114 14 (vid larm 112) eller till socialnämndens ordförande Gunilla Johansson, tel 0485-880 09.

Tf. Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorg
Beatrice Sohlhjort
Tel 0485-884 21
Skicka e-post

Tf. Enhetschef Barn och Familjeenheten
Samuel Norrby
Tel. 0485-880 86
Skicka e-post

Besöksadress: Badhusgatan 23 A.
Postadress: Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.
Tel 0485-880 85
Skicka e-post