Utskriftsdatum: 22 November 2017

Inkomna medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag 2017 Hantering
Utreda att införa skolträdgårdar i Borgholms kommun
Utbilda förskolans pedagoger för att kunna bidrag till en giftfri  vardag för barnen
Beachvolleybollplan vid badstranden i Sandvik

 

Inkomna medborgarförslag 2016 Hantering
Arbetsstipendium till verksam konstnär / musiker / hantverkare  Kommunstyrelsen avslog 2017-01-24 § 17 förslaget
Krematorium i Beckmans park  Kommunstyrelsen bereder ärendet
Kommunen tar över ansvar och skötsel av badbryggor från byalag etc  Kommunstyrelsen bereder ärendet
Fjärilsträdgård i Borgholms kommun   Kommunstyrelsen bereder ärendet
Tätorten Borgholm återatar beteckningen Borgholms stad   Kommunstyrelsen avslog 2017-01-24 § 15 förslaget
Måltiderna på de särskilda boendena i kommunen  Socialnämnden bereder ärendet

 

Inkomna medborgarförslag 2015 Hantering
Bygg korttidsboende på gamla vårdcentralen Kommunstyrelsen bereder ärendet
Utbyggnad av va-nätet i Bäckalundsområdet Kommunfullmäktige avslog 2016-08-22 § 132 förslaget
Konsumentrådgivning och skattekontor i kommunen Förslaget återtaget 4 november 2015
Låt Storgatan mellan Tullgatan och Västra Kyrkogatan vara gågata
året runt
Kommunstyrelsen avslog 2017-01-24 § 16 förslaget
Öppna Runsten skola för förskola och lågstadium m m Medborgarförslaget återtogs 16 september 2016
Återför årskus 6 till de skolor där övriga mellanstadiet går Medborgarförslaget återtogs 16 september 2016
Klistermärke på soptunnor hos privatpersoner som tillåter att hund-
bajspåsar läggs där
Kommunstyrelsen avslog 2015-11-24 § 207 förslaget
Inrätta ungt kulturbidrag i Borgholms kommun Kommunstyrelsen biföll förslaget 2017-01-24 § 10
Anlägg biogasmack och tvättstation vid Mejeriviken Medborgarförslaget återtogs 21 mars 2016
Förbättra Borgholms innerstadsgator Medborgarförslaget återtogs 21 mars 2016
Bristande underhåll av gator och trottoarer Åkerhagen Kommunstyrelsen avslog 2016-03-22 § 64 förslaget
Inrätta arbetsstipendium till verksam konstnär/musiker/hantverkare Kommunstyrelsen avslog förslaget 2017-01-24 § 17
Ta tillvara på arbetskraftresursen på flyktingförläggningar Kommunstyrelsen avslog förslaget 2015-06-23 § 122
Bygg kretsloppshus i Kalleguta för konstnärliga aktiviteter och
utställningar
Kommunstyrelsen avslog förslaget 2015-11-24 § 206
 Ändrad budgetmodell för Borgholms  kommun Kommunstyrelsen avslog förslaget 2015-05-26 § 103
Förläng säsongen på norra Öland Kommunstyrelsen ansåg förslaget besvarat 2016-03-22 § 65
Öppna vänthallen vid Resecentrum i Borgholm Kommunstyrelsen ansåg förslaget besvarat 2015-11-24 § 205
Tillsyn av rengöring-/sotningsverksamheten Kommunfullmäktige avslog förslaget 2016-08-22 § 131

 

Inkomna medborgarförslag 2014 Hantering
Inrätta ”Ta hand om-avdelning” vid återvinningscentralen Kommunstyrelsen ansåg förslaget besvarat 2015-11-24 § 203
Flytande ateljéer i Borgholms hamn Kommunstyrelsen avslog förslaget 2015-05-26 § 102
Förbättra maten till elever och gamla Kommunstyrelsen ansåg förslaget besvarat 2015-11-24 § 202
Tillsätt tjänst som kulturutvecklare Kommunstyrelsen avslog förslaget 2015-05-26 § 109
Borgholms busstation och träffpunkt Öland behöver rustas upp Kommunstyrelsen ansåg förslaget besvarat 2015-11-24 § 201
Motorcrossbana  på Rullbackatippen i Böda Kommunfullmäktige avslog förslaget 2015-06-15 § 93
Skatepark i Borgholm Kommunstyrelsen biföll förslaget 2014-12-09 § 196
Utegym i Borgholm Kommunstyrelsen avslog förslaget 2015-11-24 § 204
Bristande underhåll av gator och trottoarer i Åkerhagen Medborgarförslaget återtogs
Nämndernas sammansättning Kommunstyrelsen avslog förslaget 2014-08-26 § 119
Fri frukt på kommunens skolor Utbildningsnämnden avslog förslaget 2014-03-26 § 26

 

Inkomna medborgarförslag 2013 Hantering
Återinförande av vårdnadsbidrag för barnfamiljer Utbildningsnämnden avslog förslaget 2014-02-26 § 17
Asfaltering och belysning vid Solvändans förskola, Löttorp Kommunstyrelsen ansåg förslaget besvarat 2014-09-26 § 117
Göra det möjligt för Åkerboskolans elever att åka kollektivt
under skoltid till Kalmar
Utbildningsnämnden biföll förslaget 2014-01-29 § 3
Återuppbyggnad av brygga vid Kapelludden, Bredsättra Kommunstyrelsen avslog förslaget 2013-11-10 § 187.
Internetbaserade möten Kommunstyrelsen ansåg förslaget besvarat  2014-01-14 § 8
Bevilja hemkörningsbidrag till Ölands butiksbuss Kommunstyrelsen biföll förslaget 2013-11-10 § 188
Förbud mot försäljning och distribution av plastpåsar inom
Borgholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden avslog förslaget 2013-08-28 § 155
Obligatorisk HLR-utbildning för anställda i socialförvaltningen Socialnämnden biföll förslaget 2013-09-25 § 83
Publicering av inlämnade medborgarförslag på kommunens
hemsida
Kommunstyrelsen ansåg förslaget besvarat 2013-09-17 § 144
Möjligheten att begära utdrag ur belastningsregistret vid
nyanställningar och uppdragsverksamhet
Kommunstyrelsen avslog förslaget 2014-08-26 § 118
Inrätta permanenta sockenråd Kommunstyrelsen avslog förslaget 2014-03-18 § 36
Ändra åldersgränsen så att alla under 18 år är välkomna på
fritidsgårdarna
Kommunfullmäktige biföll förslaget 2013-10-21
Erbjuda ungdomar fyra veckors sommarjobb 2013 Kommunstyrelsen avslog förslaget 2013-06-11 § 111
Utträde ur samordningsförbundet Kommunstyrelsen avslog förslaget 2013-2013-09-17 § 143.