Utskriftsdatum: 22 May 2017

Intresseanmälan fiber och bredband

Borgholms kommun äger inget eget stadsnät utan samarbetar med Telia för anslutning av fastigheter kommunens tätorter och med lokala fiberföreningar/byalag för anslutningar i byarna. För att påskynda processen undersöker vi nu intresset för bredband via fiber och önskar därför att fastighetsägare som är intresserade av att ansluta sig, anmäler sig på tjänsten Fiber Till Alla. Inkomna intresseanmälningar kommer att användas för att påvisa för våra samarbetspartners var intresse finns. I tjänsten finns möjlighet till avtalsutskick som vi inte kommer att använda. Fiberföreningar kan använda tjänsten utan kostnad.

Ni som anmält er via kommunens tidigare intresseanmälan behöver inte anmäla er igen.

Vem kan lämna intresseanmälan?

Det är fastighetsägaren som ska lämna intresseanmälan. Bor du på en fastighet som du inte äger så tala med ägaren och be denna lämna en anmälan.

Förbinder man sig till något?

Nej, om utbyggnad blir aktuellt i ditt område kommer fastighetsägarna att bli kontaktade och har då möjlighet att tacka ja eller nej till att vara med i utbyggnaden.

Hur många ska vara intresserade för att utbyggnad ska ske?

För tätorter krävs det normalt att cirka 30% av fastighetsägarna är intresserade för att utbyggnad skall komma igång. I en by krävs det normalt att minst 25 stycken fastighetsägare är intresserade för att kunna starta ett projekt.

Vad kostar det?

Som fastighetsägare bör man räkna med en kostnad i spannet 15 000 till 25 000 kr för att ansluta sig till ett fibernät. Om utbyggnad i ett visst område blir aktuellt görs en projektering som tar hänsyn till det aktuella områdets specifika förutsättningar. Anslutningskostnaden kan därför variera mellan olika områden.

Hur hanteras informationen?

Informationen kommer i första hand att användas för att sammanställa kartor över intresset för bredbandsanslutning i kommunen. I ett senare skede kan vi komma att vidarebefordra informationen till våra samarbetspartners.

Enligt personuppgiftslagen (PUL) krävs samtycke för att spara personliga data, som t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter sparas de i ett register. Genom din anmälan samtycker du till att Borgholms kommun sparar uppgifterna och använder dem enligt ovanstående beskrivning.