Utskriftsdatum: 23 March 2017

Kallelse

Här presenteras kallelser till sammanträden som är på gång.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet tas kallelsen bort och protokollet finns under Protokoll, till vänster i menyn.

Utbildningsnämnden 2017-03-28 (Öppet sammanträde punkt 1-9)

Kommunstyrelsen 2017-03-21  Öppet sammanträde – sammanträdet börjar 09:00.
Separat handling till ärende 4 (årsredovisning)

Socialnämnden 2017-03-27 Öppet sammanträde fram till punkt  9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skriv ut Senast uppdaterad: 23 mars 2017