Utskriftsdatum: 23 May 2018

Kallelser

Här presenteras kallelser till sammanträden som är på gång.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer  själva om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet tas kallelsen bort och protokollet finns under Protokoll, till vänster i menyn

Socialnämnden 180530 Sammanträdet är stängt för allmänheten.

Utbildningsnämnden 2018-05-30 (Öppet sammanträde punkt  4-9)

Kommunstyrelsen 2018-05-29 klockan 09:00 Öppet sammanträde
Separat handling 1 till ärende 6 Taxebilaga 2
Separat handling 2 till ärende 6 Taxebilaga 3
Separat handling till ärende 15 FOP Borgholm-Köpingsvik
Separat handling till ärende 24 Årsredovisning 2017 Kalmarsunds Gymnasieförbund
Separat handling till ärende 25 Årsredovisning 2017 Ölands Kommunalförbund
Separat handling till ärende 26 Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet
Separat handling till ärende 27 Gamla meddelanden som inte har avslutats i ärendehanteringssystemet

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-23 (Öppet sammanträde punkt 1-9)

Kommunfullmäktige 2018-05-21

Separat handling till ärende 23