Utskriftsdatum: 17 December 2017

Kallelser

Här presenteras kallelser till sammanträden som är på gång.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet tas kallelsen bort och protokollet finns under Protokoll, till vänster i menyn

Utbildningsnämnden 2017-12-19 (öppet sammanträde punkt 1-12)

Kommunfullmäktige 2017-12-18

Socialnämnden 17-12-18   (öppet sammanträde punkt 1-27)