Utskriftsdatum: 22 February 2017

Kallelse

Här presenteras kallelser till sammanträden som är på gång.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet tas kallelsen bort och protokollet finns under Protokoll, till vänster i menyn.

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-23

Kommunstyrelsen 2017-02-28 Öppet sammanträde

Utbildningsnämnd 2017-02-21

Socialnämnden 2017-02-27 Öppet sammanträde fram till punkt 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skriv ut Senast uppdaterad: 22 februari 2017