Utskriftsdatum: 23 May 2017

Kallelser

Här presenteras kallelser till sammanträden som är på gång.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet tas kallelsen bort och protokollet finns under Protokoll, till vänster i menyn.

Kommunstyrelsen 2017-05-23 Öppet sammanträde  punkt 1-24

Kommunfullmäktige 2017-05-15

Utbildningsnämnden 17-05-23 (Öppet möte punkt 1-10)

Socialnämnden 2017-05-29 (Öppet möte punkt 1-18)