Utskriftsdatum: 24 April 2017

Kallelser

Här presenteras kallelser till sammanträden som är på gång.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet tas kallelsen bort och protokollet finns under Protokoll, till vänster i menyn.

Utbildningsnämnden 2017-04-26 Öppet sammanträde punkt 1-11

Kommunstyrelsen 2017-04-25 Öppet sammanträde

Kommunfullmäktige 2017-04 18 (obs! tisdag)
Separat handling ärende 8 och 16 – Årsredovisningpunkt  12.

Kallelse ärendelista SBN 2017-04-27 (Öppet sammanträde punkt 1-10)