Utskriftsdatum: 27 June 2017

Kallelser

Här presenteras kallelser till sammanträden som är på gång.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet tas kallelsen bort och protokollet finns under Protokoll, till vänster i menyn.

Kommunstyrelsen 2017-06-20 (öppet sammanträde punkt 2-18)

Socialnämnden 2017-06-26  (Öppet möte punkt 1-18)

Utbildningsnämnden 2017-06-27 (Öppet möte punkt 1-11)

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-06-29 (Öppet möte punkt 1 – 7)