Utskriftsdatum: 20 March 2018

Kallelser

Här presenteras kallelser till sammanträden som är på gång.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet tas kallelsen bort och protokollet finns under Protokoll, till vänster i menyn

Kommunfullmäktige 2018-03-19

Socialnämnden 18-03-07 kl 13:00. Sammanträdet flyttat från 28/2 (Öppet sammanträde 1-16)

Utbildningsnämnden 2018-03-07  Sammanträdet flyttat från 28 februari. (Öppet sammanträde punkt 5-9 ca  klockan 13:15-14:25)

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-03-22(Öppet sammanträde punkt 1-8)