Utskriftsdatum: 16 July 2018

Kallelser

Här presenteras kallelser till sammanträden som är på gång.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer  själva om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet tas kallelsen bort och protokollet finns under Protokoll, till vänster i menyn

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-28 (Öppet sammanträde punkt 1-11)

Utbildningsnämnden 2018-06-27 Sammanträdet är stängt för allmänheten.

Socialnämnden 18-06-27 Sammanträdet är stängt för allmänheten.