Utskriftsdatum: 23 March 2017

Kommunledningen i Borgholms kommun

består av kommunstyrelsens arbetsutskott:

Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S)
tel 0485-880 20
e-post: ilko.corkovic@borgholm.se

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sofie Loirendal (FÖL)
www.facebook.com/loirendal
e-post: sofie.loirendal@framtidoland.se

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Marcel van Luijn (M)
tel 070-319 72 23
e-post: MarcelAnthonie.vanLuijn@borgholm.se

dessutom ingår i kommunchefen i kommunledningen

T f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg tel 0485-880 25
e-post: lars-gunnar.fagerberg@borgholm.se

Fax till kommunledningskontoret: 0485-129 35
E-post  kommun@borgholm.se


Skriv ut Senast uppdaterad: 07 juli 2016