Utskriftsdatum: 25 March 2017

Kommunrehab Borgholm

Tel: 0485-884 13, telefontid måndag -fredag kl. 08.00-09.30

Kommunrehab består av sjukgymnaster, arbetsterapeuter, rehabassistenter och syn- och hörselinstruktör, fördelade över tre kommundistrikt.

Kommunrehab lyder under Hälsosjukvårdslagen.

Kommunrehab ansvarar för:

  • Rehabiliteringsinsatser för samtliga kommuninvånare som efter bedömning visat sig ha behov av rehab i sin bostad eller absoluta närmiljö, alt. instruktion/information avseende området syn och hörsel.
  • Hjälpmedelsutprovning samt förskrivning av medicintekniska hjälpmedel vid funktionsnedsättning eller skada föra samtliga kommuninvånare.
  • Att efter individuell bedömning avseende behovet av bostadsanpassning skriva medicinskt intyg gällande funktionsnedsättningens art. Intyget krävs vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag för vissa anpassningar. (Bostadsanpassning sökes via blankett, klicka här)

Enhetschef: Monika Selldén 0485-882 67
e-post monika.sellden@borgholm.se

MAS/MAR: Anders Törnblom 0485-471 41
e-post anders.tornblom@borgholm.se

Avgifter
Hemrehabilitering: 348 kr/månad (ingår i maxtaxan)
Utprovning av hjälpmedel: 200 kr (ingår i maxtaxa)
Intyg för bostadanpassning: 250 kr
Hämtning av hjälpmedel: 400 kr

Vid funktionsnedsättning eller skada som ej kräver att rehabilitering utföres i egna bostaden eller dess närmiljö, är man hänvisad att vända sig till landstingets rehab på Resedan, Hälsocentralen. Landstingets ditriktsrehabilitering Borgholm.  Tel 0485-151 57 eller 0485-151 58

Icke kommunskrivna personer med önskemål på att hyra hjälpmedel hänvisas till KHS i Kalmar. OBS att det endast är möjligt att hyra sådana hjälpmedel som ej är transportbara i personbil. Mindre hjälpmedel såsom toalettförhöjningar, rullatorer, rullstolar mm skall man medtaga själv från sin hemkommun. Kommunal hjälpmedelssamverkan (KHS) tel 0480-45 28 65


Skriv ut Senast uppdaterad: 28 oktober 2015