Utskriftsdatum: 19 March 2018

Konst

Det speciella öländska ljuset är och har alltid varit en inspirationskälla för konstnärer. Flera yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare har sina ateljéer och verkstäder i Borgholms kommun. Vid ett par tillfällen varje år är ateljéerna öppna för allmänheten.

Adresser och telefonnummer till Borgholms kommuns yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare finns i förteckningen ”Konstnärer i Borgholms kommun”.  Förteckningen hittar du i högerspalten under rubriken mer information. Konstutställningar visas på flera gallerier runt om i kommunen.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för inköp av konst, konstnärlig utsmyckning och kommunens konstsamling. I de kommunala lokalerna finns både fasta utsmyckningar och olika verk ur kommunens konstsamling.

Kalmar konstmuseum är ett regionalt museum för konst och formgivning i Kalmar län. I Kalmar län finns även en konstkonsulent. Konstkonsulentens uppgift är att stärka bildkonstens ställning i länet, bygga nätverk inom regionen samt skapa förutstättningar för samarbete och konstnärlig utveckling.

I Borgholms kommuns evenemangskalender finns tips på olika konstutställningar och andra arrangemang.