Utskriftsdatum: 23 March 2017

Kultur & fritid

Kultur- och fritidsverksamheten ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ansvarar för

  • kultur- och fritidsverksamhet
  • Åkerbobadet – den kommunala badanläggningen i Löttorp
  • Kallbadhuset i Borgholm
  • Borgholms tennishall
  • Borgholms konstgräsplan
  • konstnärlig utsmyckning av offentliga platser
  • inköp av konst till kommunen
  • bokning av lokaler inom nämndens verksamhetsområde
  • bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde
  • att medverka till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer mm.

Folk- och skolbiblioteksverksamheten är utbildningsnämndens ansvar.

E-post i ärenden gällande kultur och fritid skickas till kultursekreterare: Maria Johanson, tel 0485-880 81
e-post: maria.johanson@borgholm.se

Bibliotek, ansvarig: Gunilla Lydmark, tel 0485-880 79
E-post: gunilla.lydmark@borgholm.se

Fritid, ansvarig: Jan-Åke Johansson, tel 0485-880 72
E-post: jan-ake.johansson@borgholm.se

Kultur, ansvarig: Maria Johanson, tel 0485-880 81
E-post: maria.johanson@borgholm.se

Borgholms slott ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde.
Verksamhetschef: Jan-Åke Johansson, tel 0485-880 72
e-post jan-ake.johansson@borgholm.se


Skriv ut Senast uppdaterad: 02 mars 2017