Utskriftsdatum: 17 December 2017

Kulturskola

kultur

Välkommen till Kulturskolan!

Klicka på E-tjänster högst upp för att göra en digital ansökan till Kuturskolan.


Kulturskolan bedriver sin undervisning i Folkets hus, Borgholm. Kulturskolan kommer att finnas i Folkets hus tills Kronomagasinet står färdigt efter renovering. För mer information kontakta oss gärna. Undervisningen bedrivs även i kommunens samtliga skolor på dagtid och kvällstid.

Under Mer information nedan finns tider och scheman för Kulturskolans verksamhet.

Borgholms Kulturskola startade 1969. Verksamheten består av musik, sångundervisning, ensemble, musikdator, dans, körsång, teater och skapande verkstad. 

Skolan har ett bra samarbete med hela utbildningsförvaltningen, Ölands gymnasium och olika externa aktörer. Antalet elever är cirka 230.

Vi har för närvarande kö till kulturskolan. Vi hoppas kunna ta emot fler elever till nästa termin.

Är du intresserad av att ta del av våra kurser eller har frågor går det bra att kontakta Kulturskolans personal.

För att börja på kulturskolan behöver du fylla i en anmälningsblankett som du hittar till höger på sidan.

Avhopp från kulturskolan meddelas via mejl till oscar.roslund@borgholm.se  eller tel. 0485-88116. Det går också bra att meddela direkt till din lärare.

Vår vision är att du som elev på kulturskolan möter:

  • Kvalitativ undervisning från kompetenta pedagoger
  • Professionellt bemötande – eleven i centrum
  • Ett brett utbud av kultur
  • Möjligheter att utvecklas och växa i färdighet, självkänsla och identitet.

Vi jobbar också under kommunens gemensamma vision: Trygga barn växer här.

AVGIFTER:
För att kunna finansiera verksamheten tar kulturskolan ut en terminsavgift av eleverna. Första barnet kostar 650:-/termin, andra barnet 400:-/termin, tredje barnet och  flera 200:-/termin. Gruppspel: 400:-/termin (gäller alla instrument).
Drama och skapande verkstad bedrivs i grupp och kostar 400:-/ termin.
Kör bedrivs i stor grupp och kostar 200:-/ termin.
Är du verksam i den enskilda undervisningen, instrument och sång, är gruppundervisningen avgiftsfri.

Debitering för kulturskolan sker terminsvis, två gånger per läsår.

UNDERVISNINGSGARANTI:
Eleven garanteras minst 27 lektioner under ett läsår. Om eleven själv uteblir räknas det som genomförd lektion. Får eleven mindre än 27 lektioner sker återbetalning per förlorad lektion. Frånvaro meddelas till kulturskolan eller till musikläraren direkt. Föräldrar och målsmän är naturligtvis hjärtligt välkomna att vara med på lektion när som helst under året.

Projektet ”Vad är kärlek?” år 2015
Klass 4 på Viktoriaskolan och flyktingbarn från Köpings skola har skrivit dikter på temat ”Vad är kärlek?” Dikterna är inlästa av politiker och kulturprofiler.  Klicka på Mer information till höger för att ta del av dikterna.