Utskriftsdatum: 23 October 2017

Kvalitetsenheten Q

Q är Socialförvaltningens kvalitetsenhet, som arbetar med kvalitets- och utvecklingsarbete för hela förvaltningen. Arbetet sker på uppdrag från dels den centrala ledningsgruppen SFLG (socialförvaltningens ledningsgrupp) och dels från de olika enheterna/verksamheterna. Q bereder förslag till SFLG, som fattar beslut.

Q leds av Socialchef Anna Hasselbom Trofast
Tfn. 0485-880 90
mail:Anna.HasselbomTrofast@borgholm.se

Q består av:

MAS/MAR, Medicinsk ansvarig sjuksköterska
Anders Törnblom, 0485-471 41
mail: anders.tornblom@borgholm.se

SAS, Socialt ansvarig samordnare
Vakant

Utvecklingsledare
Peo Westberg, 0485-882 22
mail: per-ola.westberg@borgholm.se

Systemförvaltare
Eva Kirchberg Larsson, 0485-880 43
mail: eva.kirchberg.larsson@borgholm.se