Utskriftsdatum: 24 June 2017

Livsmedelsverksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för livsmedelskontrollerna i Borgholms kommun.

Målet är säkra livsmedel på både små och stora anläggningar, kommunala eller drivna av privata livsmedelsföretag. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför kontroller i butiker och kök, utifrån livsmedelslagen. Kontrollen strävar efter att vara flexibel och effektiv.

Butiker och serveringar är registrerade livsmedelsanläggningar. Livsmedelsföretag med tillverkning, där produkterna säljs vidare till butik, ska vara godkända anläggningar, vilket kräver tillstånd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ger gärna allmän information till alla som funderar på att starta livsmedelsföretag.

Det behövs inte längre något tillstånd eller s.k. godkännande för butiker eller serveringar där kunderna är slutkonsument, dock ska en anmälan om registrering skickas in senast två veckor innan öppning. Du är dock välkommen att meddela dina planer tidigare än så, för att underlätta samarbetet!

Ett annat arbetsområde som blir allt viktigare är dricksvatten. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför även kontroll av kommunala och kommersiella vattenverk och ger information till privatpersoner om enskilda brunnar.  Vid eventuella matförgiftningar och klagomål utreds orsaken. Meddela oss om du har anledning, det kan stoppa smittspridning!