Utskriftsdatum: 23 March 2017

Livsmedelsverksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för livsmedelskontrollen i Borgholms kommun.

Personal vid förvaltningen utför kontroller i butiker och kök. Lagstiftningen är måldstyrd. Kontrollen strävar efter att vara flexibel och effektiv. Målet är säkra livsmedel på både små och stora anläggningar, kommunala eller drivna av privata livsmedelsföretag.

Butiker och serveringar är registrerade livsmedelsanläggningar. Livsmedelsföretag med tillverkning, där produkterna säljs vidare till butik, är godkända anläggningar (ett tillstånd).

Ett annat arbetsområde som blir allt viktigare är dricksvatten. Vi utför även kontroll av kommunala och kommersiella vattenverk och ger information till privatpersoner om enskilda brunnar.  Vid eventuella matförgiftningar och klagomål försöker vi utreda orsaken. Meddela oss om du har anledning. Det kan stoppa smittspridning.

Vi ger gärna allmän information till alla som funderar på att starta livsmedelsföretag.


Skriv ut Senast uppdaterad: 09 mars 2017