Utskriftsdatum: 23 March 2017

Naturreservat

nr_borgholm

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden.  De kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Inom Borgholms kommun finns 38 naturreservat.


Skriv ut Senast uppdaterad: 01 november 2016
  • Natura 2000

    Lyssna Syftet med Natura 2000 är att värna om natu...
  • Naturreservat

    Lyssna Naturreservat är den vanligaste formen för ...