Utskriftsdatum: 19 August 2018

Nu grävs det fiber i Persnäs och Källa

Under vecka 36 påbörjades arbetet med att gräva stamnät och områdesnät till flera hushåll i Persnäs och Källa socknar (Löttorp Syd). I samband med grävningen kommer en del maskiner att röra sig i området vilket kan påverka framkomligheten. Anläggningsarbetet har dragit igång i områdets norra del och fortskrider sedan söderut.

Senaste uppdateringarna om fiberläget i området finns på www.kust-kust.se och Facebook/Öland Kust till Kust. Du kan också följa status för respektive område på IP-Onlys hemsida www.oland.ip-only.se eller kontakta kundservice på 0200-43 00 00, kundservice@ip-only.se

Observera att entreprenören BRS Networks kundtjänst alltid ringer och bokar tid för installationerna i din fastighet.