Utskriftsdatum: 25 May 2017

Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar

Det ska inte finnas risker med att äta ute eller handla mat. Alla livsmedel på marknaden ska vara säkra. Det är den offentliga kontrollens syfte.

För att verkligen få en rättvisande bild är vår ambition att besöka alla anläggningar årligen vid varierande tillfällen. Det är också bakgrunden till att vi nästan alltid utför oanmälda inspektioner så långt det är möjligt. Vi gör hellre korta kontrollbesök ofta, framför långa besök mer sällan.

De flesta inspektionerna räknas som planerad kontroll. Vid bristande efterlevnad gör vi återbesök, för kontroll av utförda åtgärder. Dessa räknas som oplanerad kontroll och för med sig extra debitering. Vid behov pga klagomål utför vi sk händelsestyrd kontroll.

Vi följer Livsmedelsverkets kontrollområden som bygger på EU-förordningar.