Utskriftsdatum: 22 July 2017

Öppen förskola

Tack alla ni som har besökt öppen förskolas verksamhet under året!

Vi önskar alla en skön, solig och glad sommar! 🙂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Välkomna alla besökare till öppen förskolas verksamhet i Borgholms kommun!

Nordleken i Löttorp har öppet sista gången för terminen torsdagen 8/6. Söderleken har öppet fram till fredagen 7/7 med undantag för tisdag 4/7 då det är stängt (utbildning). Söderleken öppnar åter onsdagen 16/8 kl. 12.30, Nordlekens öppnande för hösten återkommer vi till.

I Borgholm finns Söderleken, (på Familjecentralen), och i Löttorp finns Nordleken, (Trädgårdsvägen 7C, sidoingången vid  Åkerbohemmet). Kom till oss för att träffa andra föräldrar och barn, kanske vara kreativ i vår verkstad, umgås och ha en trevlig stund tillsammans.

Vare sig ni åker till Nord- eller Söderleken så finns det alltid möjlighet till lek, pyssel, skapande och trevlig samvaro! Vi erbjuder även en sångstund varje dag!

Våra öppettider:
Borgholm, Söderleken 
Måndag:  stängt
Tisdag  :   8.30-11.30 och 12.30-15.30
Onsdag 12.30-15.30
Torsdag: stängt
Fredag:   8.30-13.00

Löttorp, Nordleken:
Torsdag: 8.30-11.30 och 12.30-15.30

 VÄLKOMNA!

Öppen förskolas verksamhet är till för dig som förälder/vuxen tillsammans med ditt/dina barn. Den är avgiftsfri och kräver ingen föranmälan. Även far- och morföräldrar eller andra anhöriga med barn är välkomna hit. Öppna förskolan är en mötesplats, man kommer hit för att träffa andra föräldrar och barn för att umgås en stund. Verksamheten bygger på besökarnas egna aktiva medverkan.

På familjecentralen finns barnhälsovård, mödrahälsovård (som även innefattar cellprovskontroll och ungdomsmottagning), råd och stöd genom socialtjänsten samt öppen förskola. Om ni vill komma i kontakt med någon av verksamheterna eller söka mer information, t.ex genom 1177.se ,  klicka på länken som ligger ute i spalten så kommer du vidare.

Föräldragrupper

I familjecentralens regi erbjuder vi träffar med blivande och nyblivna föräldrar. Från den första tiden under graviditeten till dess barnet är fött och en tid därefter, finns det möjlighet att som föräldrar träffas i grupp, för att få diskutera allt som kan tänkas vara av intresse när det gäller barn, föräldraskap och även samlevnadsfrågor. Träffarna leds i huvudsak av barnmorska och BHV-sjuksköterska. Vid ett par tillfällen deltar även en familjepedagog och en förskollärare. Alla träffar är i öppna förskolans lokaler. Inbjudan sker genom MHV och BHV.

Babymassage

Babymassage eller spädbarnsmassage erbjuder vi föräldrar med barn,(en gång/familj), som är folkbokförda i kommunen. Babymassagen är en kurs där man träffas en gång/vecka under fem veckors tid. Kursen leds av en certifierad massör i babymassage inne i öppna förskolans lokaler. Inbjudan till kursen sker genom BHV.