Utskriftsdatum: 25 May 2017

Ordning och reda ger lägre avgift

Alla livsmedelsföretag betalar en årlig avgift för sin kontroll. Riskklassning av verksamheten bestämmer antalet kontrolltimmar. De avgör den årliga kontrollavgiften och genomsnittlig kontrolltid. (Kontrolltimmarna multipliceras med en fastställd timavgift). I Borgholms kommun följer vi aktuell vägledning från Livsmedelsverket.

De årliga kontrollerna påverkar avgiften. Bra resultat leder till lägre avgift. Om bristerna är många och/eller allvarliga leder det till extra kontrollbesök. Denna extra kontroll för med sig en extra kostnad. Dessutom riskerar verksamheten att få en sämre klassning. Det medför en högre årlig avgift.

Det är de årliga avgifterna som finansierar livsmedelskontrollen av hemkommunen eller i vissa fall, Livsmedelsverket.