Utskriftsdatum: 23 March 2017

Organisation

Borgholms kommuns politiska och kommunala organisation.

Organisation - jämställd

KS = Kommunstyrelsen
SBN = Samhällsbyggnadsnämnden
SN = Socialnämnden
UN = Utbildningsnämnden
BEAB = Borgholm Energi AB

Nämnderna har valt egna utskott som har att bereda ärenden till nämnden.

Kommunstyrelsen har två utskott:

  • Kommunstyrelsens arbetsutskott som också är krisledningsnämnd, trafiknämnd, budgetberedning, personalutskott och näringslivsutskott, samt
  • Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Socialnämnden har två utskott:

  • Beredande
  • IFO

 

 

 


Skriv ut Senast uppdaterad: 26 augusti 2016