Utskriftsdatum: 19 June 2018

Överförmyndarverksamheten stängd 9 – 10 mars

Torsdag  9 mars och fredag 10 mars är överförmyndarverksamheten stängd på grund av utbildning.

Vid akuta ärenden går det bra att skicka e-post till overformyndarverksamheten@kalmar.se