Utskriftsdatum: 24 June 2018

Parkeringsbestämmelser i centrala Borgholm

I Borgholms innerstad är parkeringen gratis om man bara följer de allmänna reglerna som gäller för parkering, bland annat:
Parkera inte närmare än 10 meter från gatukorsning, (markerat med vitt streck på trottoarkanten).
Parkera inte närmare än 10 meter framför ett övergångsställe eller cykelöverfart, korsande cykelbana och gångbana.
Parkera inte framför utfart.
Parkera inte längre än 24 timmar.
Parkera inte på lastzon.
Parkera inte på handikapparkering om du inte har tillstånd.

(För personer med parkeringstillstånd rekommenderas att man vid bankbesök o dyl kör in på gågatan Östra Kyrkogatan och parkerar någonstans på delen antingen mellan Storgatan och Norra Långgatan, eller mellan Södra Långgatan och Storgatan. Kör så lite som möjligt på Storgatan som är gågata och därmed kan ge ökad risk att köra på någon gångtrafikant.)

Under hela året gäller 1-timmesparkering på västra sidan (hussidan) av  Västra Kyrkogatan delen mellan Södra och Norra Långgatan (dock inte på platser som är markerade med vita streck på gatan) och på södra delen av Borgholms Torg. Övrig tid är det 1-timmesparkering även på östra sidan (hussidan) av Östra Kyrkgatan. Det är alltså förbjudet att parkera på torgsidan av dessa gator.

Det är även tillåtet att parkera bil med husvagn längs gatorna i staden under samma förutsättningar som ovan.

Husbilsparkering nattetid är anordnad vid yttre hamnen. Denna är avgiftsbelagd.

Övriga avgiftsbelagda parkeringsplatser ligger på tre olika platser längs Sandgatan, längst norr ut i staden. (Personer med parkeringstillstånd behöver inte betala någon avgift)