Utskriftsdatum: 22 July 2017

Personal – kommunledning

Kommunledningskontorets olika avdelningar har en samordnad funktion och  handlägger och bereder i huvudsak den kommunala servicen som inte åligger särskild nämnd. Målsättningen med arbetet är att ge de förtroendevalda bästa möjliga underlag för sina beslut.

Klicka på nedanstående länkar för ytterligare information om de olika avdelningarna.