Utskriftsdatum: 23 April 2017

Politiska råd

Kommunen kan inrätta politiska råd som fungerar som samrådsorgan inför beslut. Råden bidrar till informationsutbyte mellan kommunens politiker och föreningar och olika riksorganisationer inom kommunen. För tillfället finns ett politiskt råd, pensionärsrådet.

Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet består av representanter från de lokala pensionärsföreningarna, politiker och chefer i kommunen.

Rådets arbete leds av ordföranden, som är ledamot i kommunstyrelsen.

Ordförande: llko Corkovic, 0485-880 20
e-post: ilko.corkovic@borgholm.se
Sekreterare: Monika Carlström, 0485-880 85
e-post: monika.carlstrom@borgholm.se

Följande föreningar är representerade:

SPF Nordöland Inga-Britt Goderlöv, 0485-233 44

SPF Blåelden Bo Eriksson, 0485-723 73

PRO Ölands Åkerbo Egon Persson 073-7380266
e-post: egon_akerbo.pro@telia.com

PRO Köpingsvik Ola Frisk 0485-728 09
e-post:ola_frisk@yahoo.se

PRO Borgholm Ingegerd A Lindström , 0485-728 24

Omtanken Jan Persson, 0485-20413
e-post: jan.0485.20413@telia.com