Utskriftsdatum: 20 January 2018

Projekt Pontibus

Pontibus är ett treårigt projekt som finansieras av Samordningsförbundet i Kalmar län.
Det är ett samarbete mellan Landstinget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, samt Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsavdelningen i Borgholms kommun.

Projektet riktar sig främst till dig som är i en sjukskrivningsprocess och är 18 år och uppåt.
Målet är att motverka utanförskap och ohälsa genom inträde på arbetsmarknaden eller studier.
I projektet gör du tillsammans med koordinatorerna en kartläggning av din situation.

Det är en möjlighet och ett tillfälle för dig att utefter egen takt och personliga förutsättningar få komma fram till vad du vill göra, och hur du skall ta dig dit.
Det ingår även gruppträning, gruppträffar och möjlighet ges att komma igång med sysselsättning/praktik.
Vi hjälper till att hitta en lämplig praktikplats som passar just dig och vi kan även vara ett stöd på praktikplatsen vid behov.

Vill du veta mer? Du hittar vår broschyr i höger sida!