Utskriftsdatum: 23 March 2017

Kommunen i siffror

Den största inkomstkällan är kommunalskatten. En tredjedel av kommunens intäkter är kommunens andel av det nationella utjämningssystemet som har till syfte att erbjuda kommuninnevånarna lika möjligheter till service oavsett var man bor. Kommunen tar också ut avgifter inom t.ex. barn- och äldreomsorgen. Borgholms kommun hade 10 856 invånare per den 1 november 2016. Kommunens yta är 680 km², vilket gör 16 invånare/km². Skattesatsen för invånare i kommunen är fördelad enligt följande

  • Kommunalskatt 21,58 krona/skattekrona
  • Landstingsskatt 11,37 krona/skattekrona
  • Församlingsskatt 1,95 krona/skattekrona (icke medlemmar betalar en begravningsavgift om 0,41 krona/skattekrona).

Kommunen har ca 870 anställda. De flesta arbetar inom vård, omsorg och utbildning. 87 % av de anställda är kvinnor. Till höger kan du ladda ner pdf-filer med mer kommunfakta samt kommunens budget och årsredovisning.

Här kan du se statistik om kommunen Klicka på nedanstående länk

Nyckeltal för Borgholms kommun


Skriv ut Senast uppdaterad: 16 januari 2017