Utskriftsdatum: 25 March 2017

Psykolog

  • Ger handledning och konsultation till personal och vårdnadshavare.
  • Arbetar med stödjande, utredande och rådgivande samtal med elever, vårdnadshavare och personal.
  • Ger stöd och erbjuder samtal med elever, vårdnadshavare och personal vid krissituationer.
  • Gör observationer i verksamheten.
  • Genomför psykologiska utredningar.

Skriv ut Senast uppdaterad: 03 februari 2017