Utskriftsdatum: 23 March 2017

Räddningstjänstens ansvar

Vid olyckor, bränder, mindre översvämningar, saneringsarbeten m.m. är det i första hand räddningstjänsten med räddningsledaren på plats som har mycket stora befogenheter för att genomföra insatser.

När räddningsledaren anser att fara kan uppstå som drabbar liv, egendom och miljö i en större omfattning kontaktas kommunens krisledningsnämnd. Denna upprättar omedelbart samband med räddningsledaren och fattar beslut av övergripande och strategisk karaktär.

Räddningschef Bengt Andersson, tel 0485-472 60
bengt.andersson@morbylanga.se


Skriv ut Senast uppdaterad: 30 januari 2014