Utskriftsdatum: 23 March 2017

Resursteam

Borgholms kommun har två resursteam, ett med demensinriktning och ett med psykiatriinrikning. Dessa team består av personal med ordinarie tjänster runt om i socialtjänstens verksamheter.
Teammöten hålls en gång i månaden med uppehåll över sommar-
månaderna då teamarbetet ligger nere. En teammedlem kan med relativt kort varsel lämna sin ordinarie tjänst för att genomföra ett uppdrag på någon enhet som har gjort en beställning av en teaminsats. Beställning av teaminsats görs av enhetschef och ställs till teamledaren.


Skriv ut Senast uppdaterad: 06 december 2016