Utskriftsdatum: 24 June 2018

Samordning av insatser för asylsökande och nyanlända

Borgholms kommun har under 2017 tillsammans med Norra Ölands pastorat drivit projekt med medel från Länsstyrelsen för att arbeta med att samordna insatser. Arbetet har omfattat asylsökande samt nyanlända i Borgholms kommun och särskilt fokus har varit på att få ut flickor och kvinnor i olika typer av aktiviteter och verksamheter.

Projektet var en fortsättning på det arbete innan fanns i liten skala, med att bygga nätverk mellan civilsamhället, den idéburna sektorn, näringslivet och kommunen. Arbetet syftade till att nå en god integration och en snabbare process för individen att komma in i samhället och arbetslivet. Målet var att Borgholms kommun efter projekttidens utgång skulle ha flertalet nyanlända som med sina erfarenheter och nätverk är med och integrerar nya grupper. Andra mål var att föreningslivet skulle få nya medlemmar och kommunen fler nya företag.

Många bra aktiviteter har kommit igång. Några exempel ä träffar mellan nyanlända och kommuninvånare med matlagning som tema, språkträning för föräldralediga kvinnor samt simundervisning för kvinnor.

Projektet är avslutat och mer medel är sökta via Länsstyrelsen då behov av att ytterligare utveckla aktiviteter inom bland annat jämställdhet finns. Besked om medel beviljats kommer under försommaren.

Vill du få mer information – välkommen att kontakta projektledaren Ann-Kristin Forsman.