Utskriftsdatum: 22 April 2018

Samordning av insatser för asylsökande och nyanlända

Borgholms kommun har tillsammans med Norra Ölands pastorat fått projektmedel från Länsstyrelsen för att under 2017 arbeta med att samordna insatser. Arbetet omfattar asylsökande samt nyanlända i Borgholms kommun och särskilt fokus kommer att läggas på att få ut flickor och kvinnor i olika typer av aktiviteter och verksamheter.

Projektet är tänkt att fortsätta det arbete som idag finns i liten skala, med att bygga nätverk mellan civilsamhället, den idéburna sektorn, näringslivet och kommunen. Arbetet syftar till att nå en god integration och en snabbare process för individen att komma in i samhället och arbetslivet. Målet är att Borgholms kommun efter projekttidens utgång ska ha ett flertal nyanlända som med sina erfarenheter och nätverk kan vara med och integrera nya grupper. Andra mål är att föreningslivet ska få nya medlemmar och kommunen fler nya företag.

Välkommen att kontakta projektledaren Ann-Kristin Forsman för ytterligare information.