Utskriftsdatum: 20 January 2018

Särskilt boende – Äldreboende

När den enskilde inte längre klarar att bo kvar i den egna bostaden kan han/hon ansöka om särskilt boende.
Kommunens särskilda boende finns i Löttorp, Köpingsvik och Borgholm.
På det särskilda boendet finns personal dygnet runt.

Ansökan om ett särskilt boende görs hos biståndshandläggarna
De träffas säkrast 08.00 – 09.30

Biståndshandläggare:
Norr
Persnäs-Källa-Högby-Böda-bostäder för äldre i Borgholm och Löttorp
Yvonne Sunesson, tel 0485-886 84
Skicka e-post

Mellersta
Köping-Löt-Alböke-Föra-Egby-Bredsätra-Gärdslösa-Långlöt-Runsten-Högsrum-Räpplinge och bostäder för äldre i Köpingsvik
Jessica Hultman, tel 0485-886 10
Skicka e-post

Beatrice Karlsson, tel 0485-886 88
Skicka e-post

Centrum
Borgholm
Louise Jönsson, tel 0485-886 87
Skicka e-post

Beatrice Karlsson, tel 0485-886 88
Skicka e-post

Besöksadress: Badhusgatan 23, Borgholm.
Postadress: Borgholms kommun, Biståndshandläggarna, Box 52, 387 21 Borgholm.

För uppgifter om avgifter för särskilt boende, kontakta någon av avgiftshandläggarna:
Therese Åhlander, tel: 0485-880 95
Skicka e-post

Annelie Kjellin, tel:0485-882 85
Skicka e-post