Utskriftsdatum: 20 March 2018

Ska du ansöka om avstyckning, förhandsbesked eller bygglov?

När du ansöker om avstyckning, förhandsbesked för bygglov eller bygglov, behöver du visa att avloppet går att ordna på fastigheten. Antingen söker du då ett förhandsbesked för avlopp där du får ett yttrande om det går att lösa avloppsfrågan eller inte. Om du ansöker om förhandsbesked måste du ansöka om tillstånd senare. Alternativet är att göra en ansökan direkt om tillstånd att få anlägga ett avlopp.