Utskriftsdatum: 23 May 2018

Arbetslag

Arbetslag 6 882 58
Farah Atweh Studiehandledare
Mari Blad Sv, mentor 6C
Kerstin Elofsson Bl, mentor 6B
Emma Englund No, mentor 6C
Anneli Eriksson Spec
Jan-Olof Forslund Spec, mentor 6C
Elin Färlén Fritidsledare
Karin Jönsson Txsl, mentor 6A
Christina Larsson Sv, mentor 6C
Margareta Lundqvist Sv, mentor 6A
Elisabeth Palmquist En, no, mentor 6B
Jesper Ström Fritidsledare
Arbetslag 7 882 59
Emma Berggren Ma, en, no, mentor 6C
Katarina Bilje En, mentor 7B
Monica Erlandsson Ty
Thomas Jotarv So, mentor 6B
Maria Jungerstam En, sv, sva, mentor i 7A
Anette Lindström Föräldraledig
Helene Penttinen En, mentor 7B
Tina Petersson Spec
Najat Shareef Studiehandledare
Daniel Widell Idh, mentor 6A
Lenamarie Wikström Hkk, mentor 7A
Arbetslag 8  886 02
Jonas Boberg Ma, no, mentor 8C
Henrik Dahlgren Sp, sv, mentor 8B
Karin Ekstrand En, sp, mentor 8C
Rose-Marie Frölander Föräldraledig
Ola Holgersson Ma, idh, mentor 8A
Madeleine Karström Spec
Gunlög Kjellström Resurs
Anna Nyman Föräldraledig
Shahnaz Salmo Studiehandledare
Johanna Stjernsten No, mentor 8A
Birger Wadsten So, mentor 8B
Kerstin Wadsten Sva, mentor 8B
Arbetslag 9 881 37
Clas Asp Ma, tmsl, mentor 9C
Magnus Flygare En, resurs, mentor 9B
Elisabet Folkemark Hkk, txsl, mentor 9B
Stefan Jadefjord Mu
Madelaine Klingestam Spec
Harriet Nilsson So, mentor 9A
Jonas Olsson Ma, no, mentor 9A
Martin Petersson Tjänstledig
Rahelleh Rahrow Studiehandledare
Milla Skoglund Fritidsledare, mentor 9C