Utskriftsdatum: 26 June 2017

Specialpedagog – tal och språk

  • Utvecklar arbetet inom tal, språk och kommunikation
  • Ger råd och stöd till personal, barn/elever och föräldrar
  • Gör observationer i verksamheten
  • Genomför språkliga utredningar och kartläggningar
  • Ger direkt träning till barnet/eleven enskilt eller i grupp