Utskriftsdatum: 23 March 2017

Stöd till funktionsnedsatta

Vill du göra en insats som stödfamilj, kontaktperson eller ledsagare?
Kontakta:
Rebecca Janzon Ljung, tel 0485-881 65
e-post rebecca.janzonljung@borgholm.se

Sofie Erlandsson, tel 0485-886 45
e-post sofie.erlandsson@borgholm.se

Enligt Borgholms kommuns handikapplan är målsättningen  för all verksamhet
– att handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer.
– att skapa ett tillgängligare samhälle.
– att förbättra bemötandet.


Skriv ut Senast uppdaterad: 28 juli 2015