Utskriftsdatum: 21 March 2018

Stöd till funktionsnedsatta

Vill du göra en insats som stödfamilj, kontaktperson eller ledsagare?
Kontakta:
Cecilia Johansson, tel 0485-886 32
e-post cecilia.johansson@borgholm.se

Enligt Borgholms kommuns handikapplan är målsättningen  för all verksamhet
– att handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer.
– att skapa ett tillgängligare samhälle.
– att förbättra bemötandet.