Utskriftsdatum: 22 May 2017

Tekniksksifte – telefonnätet byts ut

Sverige står inför ett stort teknikskifte. Det gamla telefonnätet kommer att släckas ned och ersättas av ett nytt. Förändringen har redan startat.

De telefonkablar av koppartråd som vi förlitat oss på sedan länge i Sverige, byts nu ut mot nya av optiska fibrer. Processen sker stegvis och kommer att pågå under flera år.

Inget stadsnät

Borgholms kommun har valt att inte bygga ett eget fibernät för privatpersoner. Istället underlättar kommunen för kommersiella aktörer som vill anlägga fibernät. För närvarande finns det två aktiva aktörer i kommunen.

 • Telia med dotterbolagen Skanova och Zitius.
 • IP-Only med dotterbolaget ByNet.

Utbyggnaden sker stegvis och tidsplanen är delvis beroende av hur många hushåll som är intresserade.

Ny bred ”motorväg”

Optiska fibrer kan beskrivas som mycket tunna trådar av glas. Varje kabel innehåller hundratals sådana långa trådar.

En jämförelse som brukar användas är att om kopparkablar är en liten grusväg så är fiberkablar en åttafilig motorväg. Kopparnätet klarar helt enkelt inte längre av de krav som det moderna samhället ställer på allt snabbare kommunikation via telefon, TV och dator.

Staten träder in

Ingen ska behöva känna sig orolig inför framtiden. Enligt lagen om elektronisk kommunikation har alla hushåll rätt till både telefon och möjlighet att använda Internet.

Fakta

Varför ska jag skaffa fiber?

 • Det nuvarande kopparnätet – som ägs av Telia – kommer att släckas ned på sikt. Därför kan det vara klokt att byta till fiber (eller en mobil lösning) i tid.
 • Din fastighet kan öka i värde. Även om du själv inte är intresserad av fiber kanske den som ska köpa villan en dag är det.
 • Det blir lättare för dig att använda olika elektroniska samhällstjänster, till exempel inom vård och omsorg. Fiber leder inte ström. Det innebär att din telefon och dator skyddas vid blixtnedslag.

Vad är problemet?

 • Kostnaden. Det kostar cirka 20 000 kronor att ansluta sig till fibernätet under ”kampanjtiden”. Därefter blir kostnaden oftast högre. Att installera en mobil lösning istället är också förenat med kostnader. (Därtill kommer abonnemangskostnader för olika tjänster på samma sätt som idag.)

Vad händer om jag inte gör något?

 • Du behöver inte göra något i dagsläget. Det är först när kopparnätet i ditt område stängs som situationen blir akut, något som du får information om minst tre månader i förväg. I praktiken kan det dock ta längre tid än tre månader att ordna en ersättningslösning.

Hur gör jag för att få fiber?

Var kan jag få mer information?

 • Kommunen har personal som kan ge råd och stöd. Kontakta IT-chef Niklas Palmquist (0485-882 21).
 • Regionförbundet i Kalmar län har en särskild koordinator som svarar på frågor. Han heter Magnus Hammarstedt och nås på 0480-44 83 71.
 • På Telias webbplats (www.telia.se) finns mycket information om avvecklingen av kopparnätet.
 • Post- och telestyrelsen har också bra information på sin webbplats (www.pts.se).

Bra att veta

 • Du kan ansöka om ROT-avdrag för att dra fiber till din bostad. ROT-avdraget gäller för nedgrävning av ledningar på den egna tomten.
 • Flera banker i Sverige erbjuder särskilda ”fiberlån”. Hör med din bank om du kan få ett sådant.