Utskriftsdatum: 22 June 2018

Tidig integration

Nyckeln till en lyckad integration handlar om tillgång till språket, arbete och kontakter i civilsamhället. Därför är arbetet med att så tidigt som möjligt få kännedom om samhället och bli integrerad, en oerhört viktig faktor och förhoppningsvis något som resulterar i att fler väljer Borgholms kommun som den plats där man bosätter sig.

De senaste åren har antalet asylsökande på asylboenden i Borgholms kommun varit bland det högsta per kommuninvånare i Sverige. Vintern 2015-16 hade kommunen som mest ca 1600 asylsökande fördelat på 12 anläggningar, samt på kommunens boenden för ensamkommande barn/unga. Även under sommaren höll ett antal anläggningar öppet för asylsökande, vilket innebar bättre förutsättningar för ett kontinuerligt integrationsarbete.

I Borgholms kommun har vi valt att aktivt arbeta med integration redan från den dag man kommer hit som asylsökande. Detta för att så snabbt som möjligt göra det svenska samhället tillgängligt. Nu har de flesta asylboenden stängt, då antalet asylsökande minskat väsentligt. Även om det innebär att det är ganska få asylsökande i kommunen så fortsätter vi arbeta med de asylsökande som befinner sig här.

Vi arbetar med att stötta föreningar och organisationer som gör integrationsinsatser. Det kan röra sig om att hjälpa till att samordna eller förmedla kontakter. Vi agerar också som en sammanhållande länk mellan olika organisationer, asylboenden och myndigheter kring de insatser som görs i kommunen.

En central faktor för att ta sig in i samhället är att snabbt lära sig behärska språket. Kommunen ansvarar för asylsökande barn och ungas skola och barnomsorg, mer information finns på utbildningsförvaltningens hemsida.

Studieförbunden och frivilliga anordnar svenskundervisning på anläggningar och i egna lokaler. Genom mötesplatser, föreningsliv och andra verksamheter kan detta förstärkas, från kommunens sida hjälper vi till med att samordna dessa insatser.

Vill du engagera dig som frivillig eller ta emot en praktikant på ditt företag?
Välkommen att höra av dig till någon av våra medarbetare.