Utskriftsdatum: 22 February 2017

Tobaksförsäljning

under25Ska du sälja tobaksvaror i din rörelse måste detta anmälas innan försäljningen börjar. Kommunen har en skyldighet att bedriva tillsyn och agera administrativt om något försäljningsställe bryter mot de bestämmelser som finns i tobakslagen.

Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder. Ibland kan det vara svårt att se om en person uppnått rätt ålder för köp. Då kan det vara bra att i sin verksamhet upprättat en policy som stöder dig och din personal i de här situationerna. Tillståndsenheten kan hjälpa dig med att ta fram en sådan policy och tillhandahålla skyltningsmaterial till din butik.

Avgift för försäljning av tobak

För den här typen av anmälningspliktig verksamhet har kommunen rätt att ta ut en avgift som täcker de kostnader kommunen har. Den här delen av kommunens lagstadgade verksamhet skall alltså inte täckas av allmänna skattemedel utan av branschen själv genom olika typer av avgifter. För tobaksförsäljning betalas en tillsynsavgift som idag är 1 000 kronor per år och försäljningsställe. För dig som har både tobak- och ölförsäljning eller serveringstillstånd ingår den lägre tillsynskostnaden i den högre.


Skriv ut Senast uppdaterad: 21 juli 2015