Utskriftsdatum: 19 August 2018

Underhållsarbete på Ölandsbron 2017-2019

Trafikverket utför nödvändiga underhållsarbeten på bron mellan 2017 till 2019.  Underhållet är nödvändigt för att Ölandsbron ska vara fortsatt stark och robust.

Under de  åren kommer Trafikverket göra följande underhållsarbeten på Ölandsbron:

  • byta ut samtliga rörliga lager.
  • byta brons skyddande tätskikt under beläggningen på högbrodelen.
  • reparera kantbalken på högbrodelen.
  • utföra betongreparationer.

Redan nu förbereder de också för framtidens renoveringar och reparationer. 2025–2029 kommer  troligtvis arbetet gå vidare tätskiktet och göra ytterligare betongreparationer.

Ölandsbron är en oerhört viktig del av mångas dagliga liv. För att underlätta så mycket som möjligt sker Trafikverkets underhållsarbete till största delen med trafik på bron. För arbetets säkerhet kommer hastigheten under vissa perioder och på vissa sträckor vara sänkt och detta kan leda till köer i trafiken. Inget trafikstörande arbete får dock utföras under pendlartiden mellan kl 06-09 och kl 15-18.

– Vi är måna om att trafikanter, resenärer och godstrafik ska kunna komma fram så smidigt som möjligt och tar särskilt hänsyn till veckorna 25-33 och tiden för Skördefesten. Under de tiderna gör vi inget planerat underhållsarbete alls eftersom väldigt många normalt reser till och från Öland under just dessa perioder, säger projektledare Fredrik Hasselström.