Utskriftsdatum: 23 March 2017

Upphandlingar – Borgholms kommun

Borgholm, Emmaboda, Torsås, Mörbylånga och Kalmar kommuner samarbetar i vissa inköpsfrågor.

Med kommunernas totala inköpsvolym som grund gör Kalmar kommun genom dess inköpsavdelning, upphandlingar och upprättar förslag till avtal med berörda leverantörer. Respektive kommun kan sedan anta eller förkasta dessa avtal.

Kostnaderna för Kalmar kommuns åtagande finansieras genom en ersättning från respektive kommun beräknad på skatteunderlaget. I vissa upphandlingar samarbetar alla kommunerna i länet via länsgemensamma upphandlingar.

Aktuella upphandlingar för Borgholms kommun och Borgholm Energi AB annonseras på Visma Tendsign. Se aktuella upphandlingar i den högra spalten under mer information.

Inköpsansvarig ekonom Linda Kjellin, tel 0485-880 13
E-post: linda.kjellin@borgholm.se


Skriv ut Senast uppdaterad: 15 september 2016