Utskriftsdatum: 27 May 2018

Vägombyggnad vid Ekerum

Trafikverket bygger nu om korsningen vid Ekerum på väg 136  för att klara den ökade trafiken och samtidigt förbättra trafiksäkerheten. Arbetet startar våren 2017 och beräknas vara klart i juni.

Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida