Utskriftsdatum: 23 March 2017

Vänorter- Internationellt arbete

För Borgholms kommun är omvärldsperspektivet och internationellt samarbete viktigt. Vänortsavtalen som tecknats bygger i huvudsak på stort privat engagemang mellan kommuninvånare i Borgholm och invånare i våra respektive vänorter.

Borgholms kommun har fyra vänorter
Rockford i Illinois USA    http://www.gorockford.com/international_visitors.asp?t=sistercities
Leba i Polen    http://www.leba.pl/
Zelenogradsk i ryska Kaliningradenklaven  
Korsnäs  i Finland    http://www.korsnas.fi

Dessutom ingår Öland i B7 Baltic Islands Network (B7). B7 är ett samarbete mellan Östersjöns sju största öar: Öland, Gotland, Rügen, Bornholm, Dagö, Ösel och Åland. 

Borgholms kommun ser de fördelar och möjligheter som kommuninvånare och företagare har av ett nätverk bland våra grannar runt Östersjön. Miljön i Östersjön är en viktig gemensam fråga, en annan är att Ölands stora framtida utvecklingsmöjligheter inom besöksnäringen där erfarenhetsutbyte med våra vänorter är en viktig del..

Läs mer om vänorterna och B7 i rubriklistan till vänster.


Skriv ut Senast uppdaterad: 30 januari 2014