Utskriftsdatum: 20 January 2018

Vattenläcka i Kalleguta/Pinnekulla

Vattenläckan är nu åtgärdad.

 

Det har inträffat en vattenläcka i Kalleguta, vilket påverkar Pinnekulla som inte kommer att ha någon vattenleverans under stora delar av dagen. Andra områden som kan vara berörda av smutsigt vatten pga vattenläckan är Kalleguta/Peterslund/Hjärpestad. Spola i kranarna tills det blir rent!

Undvik att tvätta kläder under det pågående arbetet under dagen.