Utskriftsdatum: 23 March 2017

Verksamhet med miljöpåverkan

Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa på ett negativt sätt har ett ansvar att förhindra att verksamheten orsakar en störning. Som verksamhetsutövare behöver du själv tänka på hur du kan arbeta förebyggande och vad du kan göra för att minska riskerna i verksamheten. En av kommunens uppgifter är att bedriva miljötillsyn. I tillsynen ingår till exempel besök på verksamheter, information och rapportgranskning. Syftet med tillsynen är att säkerställa att verksamheterna arbetar med att skydda miljön och förebygga att människor eller miljö skadas.
Mer information finns som länkar till höger.

 


Skriv ut Senast uppdaterad: 08 september 2015
 • Anmälan och tillstånd

  Lyssna Är din verksamhet tillstånds- eller anmälni...
 • Avgift

  Lyssna Samhällsbyggnadsförvaltningen tar oftast ut...
 • Bekämpningsmedel

  Lyssna Bekämpningsmedel måste vara godkända av Kem...
 • Cisterner

  Alla cisterner i mark (volym större än 1 m...

 • Köldmedium

  Lyssna Ett köldmedium är en gas eller vätska som k...
 • Lantbruk

  I Borgholms kommun är lantbruk en av de ...