113 13

07 april 2014

11313

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan man ringa om man vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13.


Vanliga frågor: När ska man ringa 113 13? Tjänsten ska användas vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Man kan dels få information, dels kan man lämna information om en pågående händelse.

Varför heter numret just 113 13? Det finns ett antal nummer som är vikta åt samhällsviktiga funktioner. Post och Telestyrelsen har tilldelat SOS Alarm 113 13 för Sveriges nya nationella informationsnummer.

Vad händer med 112? Nödnumret 112 påverkas inte. Det ska användas vid akuta hjälpbehov när liv, egendom och miljö är hotad. Det kommer att fungera precis som idag. Tänk på att alltid ringa 112 i en nödsituation.

Vad händer om man ringer 112 fast man borde ha ringt 113 13? Då kommer du bli hänvisad att ringa 113 13 istället, det vill säga du får ringa om. Vad händer om man ringer 113 13 fast man borde ha ringt 112? Om man har ett ärende som egentligen ska hamna hos nödnumret 112 kommer man att bli kopplad dit.

Och de andra numren som finns – 114 14 och 1177 – fortsätter de också som vanligt? De kommer inte att påverkas men information och rutiner kommer att stämmas av med de båda andra organisationerna.
112 – nödnummer att ringa vid fara för liv, egendom och miljö 114 14 – Polisens nummer för icke akuta ärenden 1177 – sjukvårdsrådgivning 113 13 – informationsnummer vid olyckor och kriser

Hoppa till innehåll